MENU
Aula_close Layer 1

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR Aalborg)

PPR Aalborg er en tværfaglig organisation, der giver råd og vejledning omkring børn og unge med særlige behov. Det indebærer blandt andet, at PPR skal medvirke til at etablere den nødvendige specialundervisning og støtte i skolefritidsordninger.

Det er PPR's opgave i samarbejde med forældrene og de professionelle omkring børnene, at:

  • nå til en forståelse af pædagogiske og psykologiske problemstillinger omkring børn i forskellige former for vanskeligheder
  • foretage en pædagogisk og psykologisk vurdering af problemstillingen bl.a. set i relation til børns sociale kontekst på skoler og institutioner
  • rådgive og vejlede børn, forældre, skoler/DUS og andre institutioner, herunder eventuelt formidle kontakt til andre instanser, der kan være til hjælp

Forældre har mulighed for at henvende sig direkte til PPR ved at kontakte den PPR afdeling, der betjener skoledistriktet.
PPR Aalborg koordinerer og styrer samt visiterer ligeledes til den 3-årige ungdomsuddannelse for unge med særlige behov og til den kompenserende specialundervisning for voksne.

Ved PPR Aalborg er der ansat psykologer, socialrådgivere, konsulenter, ergoterapeuter, tale-hørelærere, AKT-lærere, pædagoger samt administrativt personale.

Du kan finde kontaktoplysninger dem som er tilknyttet Vestbjerg skole og læse mere om PPR på http://www.ppr-aalborg.dk/kontakt-ppr/din-skole