MENU
Aula_close Layer 1

DUS

DUS Vestbjerg

DUS-ordningen (SFO) er et fritidstilbud til børn fra 0. klasse til 6. klasse, som går på Vestbjerg Skole. DUS Vestbjerg Skole består af tre afdelinger – en DUS I for børn fra 0. kl. til 2. klasse, en DUS 3456 for børn i 3.,  4., 5., og 6. klasse og en DUS K som er en del af et helhedstilbud til elever i skolens kontaktklasser (se beskrivelse af kontaktklasser).

Legeplads med skole i baggrunden

DUS I og DUS 3456 er beliggende på Vestbjerg Skole på Bakmøllevej, og DUS K ligger to selvstændige huse på Vindfløjen i Vestbjerg.

DUS I

DUS I er en del af, og har lokalefællesskab med indskolingen undervisningsdel.

Der er pladsgaranti for alle børn i skolens fire yngste klasser - fra 0. til 3. årgang.

0. klasse, 1. klasse, 2. klasse og 3. klasse har alle kontrolleret pasningstilbud. Dvs. at vi kontrollerer om børnene kommer i DUS efter skoletid.

Arbejdet i DUS foregår i et tæt samarbejde med skolens lærere og børnehaveklasseledere.

DUS 3456

DUS 3456 er et fritidstilbud for 3-6 årgang.

4.,  5.  og 6 årgang har udelukkende tilbud om ikke-kontrolleret pasning. (DUS II vilkår). 

Åbningstider:

For 3. til 4. årgang:

- Mandag til torsdag fra skolefri til kl. 17.00. Fredage fra skolefri til kl. 16.00.

- Aftenåbning til kl. 19.00 onsdage hver anden onsdag.

For 5. og 6. årgang:

Mandag til torsdag fra skolefri til kl. 17.00 og fredag lukket. Aftenåbning til kl. 19.00 hver onsdag.

Skolefridage:

- Åbning for 3. årgang fra 6.30-17.00 alle dage.

- Lukket for 4. til 6. årgang alle dage

 

 

Sommerferielukning

DUS Vestbjerg holder i skoleåret 2018-2019 sommerferielukket i ugerne 29. og 30. 

Mål

DUS Vestbjergs mål er bl.a.:

•             at DUSSEN skal være et fristed, hvor børnene tilbringer deres fritid

•             at børnene skal have trygge rammer at bevæge og udvikle sig i

•             at der skal være mulighed for både at trække sig tilbage for sig selvog finde ro, og for samvær og leg sammen med kammeraterne

•             at der skal være tilbud om forskellig aktivitet – til både hånden, kroppen, hjertet og hjernen

•             at DUSSEN skal være et sted, hvor alle bliver hørt, og alle tager hinanden alvorligt, og hvor fællesskab er i fokus

Løbehjul

Samarbejdet med skolen

Lærere og pædagoger samarbejder i årgans-team.

Teamet har et fælles ansvar for at være opmærksomme på børnenes læring og trivsel og skal i fællesskab lave en årsplan, som sikrer, at vi ”trækker” i samme retning, og at der arbejdes både med børnenes faglige-, sociale- og personlige udvikling.

Hvert barn tilknyttes 1-2 læringsansvarlige, som vil udarbejde elevplaner og læringsplaner og som vil varetage forældresamarbejdet.

Alle pædagoger deltager i undervisningen. Det tilknyttede team planlægger, hvordan dette bruges bedst muligt for netop deres klasse.

Forældreråd

DUSSEN har et fælles forældreråd, for både DUS I og DUS 3456. Forældrerådet sidder for et år ad gangen, og vælges på et fyraftensmøde først på skoleåret.

 

KLIK HER for mere info om DUS ordningerne generelt i Aalborg Kommune.