MENU
Aula_close Layer 1

Princip vedr. brugen af elektroniske enheder

Princippet:

  • Skolebestyrelsen henstiller til at mobiltelefoner, tables og computere er slukkede og gemt væk i løbet af skoledagen og DUS dagen, medmindre de bruges i relation til undervisningen eller i forbindelse med særlige behov - altid efter aftale med det pædagogiske personale. Der bør som minimum aftales ens retningslinjer for brugen af elektroniske enheder på årgangen.
  • Det henstilles generelt til, at alle aktiviteter, der foregår i pauserne og i DUS, sigtes imod at styrke det sociale sammenhold i elevgruppen. I indskolingen og på mellemtrinet henstilles bestyrelsen til, at dette sker uden brug af elektroniske enheder
  • Skolebestyrelsen vil opfordre til, at emnet drøftes årligt i forældregruppen. Emnet drøftes årligt på afdelingsmøder blandt det pædagogiske personale
  • Al anvendelse af elektroniske enheder skal ske ud fra god etik på internettet og god mobiladfærd  http://www.teleindu.dk/wp-content/uploads/2013/09/For%C3%A6ldreguide-Mobiltelefon-til-9-12%C3%A5rige.pdf

 

Formål:

At skabe en ramme om brugen af elektroniske enheder, på Vestbjerg Skole, der både tilgodeser den fortsatte udvikling af gode sociale kundskaber blandt eleverne samt anerkender at elektroniske enheder er et lærings- og udviklingsredskab for vores elever

Handling:

At skolen anvender princippet i udarbejder af konkrete retningslinjer til brug i dagligdagen

Opfølgning:

Skolebestyrelsen justerer princippet efter behov

Høring:

Elevrådet og KU

 

Vedtaget: Vedtaget i skolebestyrelsen foråret 2018