MENU
Aula_close Layer 1

Principper vedr. uddeling af foreningers materialer

Principper ved uddeling af foreningers materialer

Skolens ledelse afgør, hvilke materialer, indbydelser mm. Der må uddeles til skolens elever eller ophænges på skolen. Tvivlstilfælde forelægges skolens bestyrelse.