Vestbjerg Skole vil være en skole,

.... hvor livsduelige voksne er med til at skabe livsduelige børn og unge.

Værdier

På Vestbjerg Skole opfatter vi livsduelighed som evnen til at kunne tackle livet godt, konstruktivt og fornuftigt i alle sammenhænge, dels i faglige, dels i personlige og sociale sammenhænge.

Vestbjerg skoles mål

  • at skabe et fællesskab, hvor elever, personale og forældre oplever en hverdag præget af sammenhæng, tryghed, glæde og engagement.

Skolestart 0 klasse

Information til kommende børnehaveklasseforældre