MENU
Aula_close Layer 1

Vestbjerg Skole vil være en skole,

.... hvor livsduelige voksne er med til at skabe livsduelige børn og unge.

Værdier

På Vestbjerg Skole opfatter vi livsduelighed som evnen til at kunne tackle livet godt, konstruktivt og fornuftigt i alle sammenhænge, dels i faglige, dels i personlige og sociale sammenhænge.

Vestbjerg skoles mål

  • at skabe et fællesskab, hvor elever, person

Skolestart 0 klasse

Skal dit barn begynde i skole i 2021, er det nu tid til at indskrive barnet.