MENU
Aula_close Layer 1

Grundoplysninger

Grundoplysninger

Vestbjerg Skole
Bakmøllevej 280
9380 Vestbjerg

Tlf. 99 82 56 00,  Fax: 99 82 56 21
E-mail: vestbjergskole@aalborg.dk
Web: www.vestbjergskole.dk


Indgang


Skoleleder:
Torben Jensen

Viceskoleleder:
Michael Hvelplund Pedersen

DUS-fællesleder:
Lise Lotte Bangshaab

Afdelingsleder:
Vakant

Formand for skolebestyrelsen:

Anders Asdal Andersen
Gyldenrisvej 31
9380  Vestbjerg
Mobil tlf.: 2073 2329

Klassetrin og spor på skolen

Antal klassetrin på skolen:
0.-9. klasse

Antal spor på skolen:
2 spor (8. klasse i skoleår 2019/2020 har 3 spor)

På Vestbjerg Skole har vi desuden en specialklasseafdeling for ca. 30 børn med gennemgribende udviklingsforstyrrelser (K-afdeling).

Yderligere oplysninger om skolens klasser findes her: Klasser og klasselærere

Elever som efter 9. klasse ønsker at tage 10. klasse, kan søge optagelse på en af Aalborg Kommunes 10. klasse-centre.

Tilbud efter skoletid

På Vestbjerg Skole har vi en DUS-ordning, der er fordelt på tre afdelinger:

DUS 1 - for eleverne i 0.-2. klasse.
DUS 3456 - for eleverne i 3.-6. klasse. 
DUS K for elever fra skolens kontaktklasser

DUS 1 holder dagligt åben i tidsrummet fra klokken 06.30-08.00 og igen fra endt skoletid -17.00. 
DUS 3456 har åbent mandag til og med torsdag fra når eleverne har fri til klokken 17.00,

Fredag er åbent for 3. og 4. klasse til kl. 16:00, og der er lukket for 5. og 6. klasse.

DUS 3456 har aftenåbent til kl. 19.00 om onsdagen - hver uge for 5. og 6. klasse, og hver anden uge for 3. og 4. klasse.

DUSSEN i vores specialklasseafdeling for børn med gennemgribende udviklingsforstyrrelser (K-afdeling) er en meget integreret del af barnets skoledag.

Aalborg Kulturskole

Aalborg Kommunes tilbud "'Aalborg Kulturskole" har ligeledes fast tilknytning til skolen. Ca. 130 elever benytter sig årligt af tilbudet om eftermiddagsundervisning i billedkunst eller et musisk instrument.