MENU
Aula_close Layer 1

Generel information om skolen

Vestbjerg Skole er placeret ”på toppen” af Vestbjerg grænsende op til Hammer Bakker og er en del af Aalborg kommunale skolevæsen. Skolen har ca. 510 elever fordelt på to spor fra børnehaveklassen til 9. klasse, samt en specialklasseafdeling for børn med gennemgribende udviklingsforstyrrelser (Kontaktklasse-afdeling).

Vestbjerg Skole er bygget i perioden 1976 til 1979 efter klyngeprincippet med tre klynger og en fælles fløj med faglokaler, pædagogisk servicecenter og administration. Skolens klyngestruktur hænger naturligt sammen med skolens opbygning i 3 afdelinger – indskoling, mellemtrin og udskoling. Skolen har i 2007/2008 gennemgået en om- og tilbygning, så klyngerne nu er fysisk sammenhængende omkring et fællestorv. Samtidig er DUS I, som har indmeldt 137 børn fra 0. til 2. klasse, flyttet på skolen, og er blevet en integreret del af indskolingsafdelingen.

DUS 3456 - for børn fra 3. til og med 6. klasse har 1/8-2018 indmeldt 133 børn. Heraf er 88 børn fra 4. til 6. klasse indmeldt i DUS II, som er et ikke kontrolleret tilbud, mens 45 fra 3. klasse er indmeldt på DUS I vilkår - med kontrolleret tilbud.

K-afdelingen fungerer, som en selvstændig afdeling. K afdelingen er beliggende i to tidligere børneinstitutioner, og ligger ca. 400 m. fra skolen samt i enkelte lokaler på almenskolen.

Vestbjerg Skole har megen udendørs plads – store grønne arealer, med enkelte legeredskaber, samt let adgang til Hammer Bakker. Udendørsarealer er til stor glæde for børn og ansatte i både undervisningen, frikvartererne og i fritidsordningen.