MENU
Aula_close Layer 1

PLC

Pædagogisk LæringsCenter

PLC skal formidle materialer til elever og pædagogisk personale på Vestbjerg Skole. Det kan fx være bøger til elevernes fritidslæsning, digitale læremidler, videokameraer, læringsforløb eller andre ressourcer.

Du kan også helt GRATIS få ideer, vejledning, kvikke kommentarer, smil, et klap på skulderen og fede links

I kan se status på jeres udlån her: https://cicero-web.dk/?institution=DK-685139

Skriv Vestbjerg og tryk på Log ind på din side øverst på siden. Log derefter ind med dit barns UNI-LOGIN

PLC har en lang række opgaver og funktioner på skolen. PLC skal fremme elevernes læring og trivsel i en motiverende og varieret skoledag ved at udvikle og understøtte læringsrelaterede aktiviteter for eleverne samt inspirere og understøtte det undervisende personales fokus på læreprocesser og læringsresultater.

Bøger

PLC skal være med til at understøtte de udviklingsinitiativer, der er på skolen, formidle kulturtilbud til børn og unge (vi inviterer til koncerter og teater) og sætte forskningsbaseret viden om læring i spil på skolen og understøtte samarbejdet mellem skolens ressourcepersoner (fx vejledning, inspiration og sparring med skolens pædagogiske personale).