MENU
Aula_close Layer 1

Faktuelle oplysninger

Antal elever

Faktuelle oplysninger

Antal elever
Samlet elevtal pr. 24/9-2019: 511 elever

Gennemsnitlig klassekvotient
Gennemsnitlige klassekvotienter udregnet efter elevgruppe:

Indskolingen (0.-2. klasse): 20,8 elever pr. klasse
Mellemtrinnet (3.-6. klasse): 27,6 elever pr. klasse
Udskolingen (7.-9. klasse): 23,1 elever pr. klasse

OBS. Ovenstående optælling forudsætter klassebetegnelser som 00A, 00B, 01A, 01B...
Den automatiske optælling tager ikke hensyn til evt. specialklasser.

Karaktergennemsnit

Gennemsnitskarakterer ved Folkeskolens afgangsprøve i 9. klasse:
http://statweb.uni-c.dk/Databanken/reportingservicespublish/ReportViewer.aspx?%2fSSRS%2fKGS-KarakterGns&rs:Command=Render&InstNr=851039

Overgangsfrekvens til anden uddannelse

Oplysninger om afgangselevers overgangsfrekvens til anden uddannelse findes i Undervisningsministeriets database om gennemsigtighed og åbenhed i grundskolen:
Undervisningsministeriets database

Antal lærere og pædagoger:

Antal lærere ansat i lærerstillinger pr. 01-08-2019: 46
Antal børnehaveklasseledere ansat pr. 1/8-2019: 2
Antal pædagoger ansat pr. 1/8-2019: 26