MENU
Aula_close Layer 1

Gode råd til, hvordan man kan tale med jeres børn om Covid-19

Kære forældre

Som I ved, så fylder snakken om coronavirus meget i øjeblikket – og det gælder også blandt eleverne. Unicef har derfor udarbejdet gode råd til, hvordan I eventuelt kan tale med jeres børn om det. De kan ses her: https://www.unicef.dk/2020/02/27/saadan-taler-du-med-dit-barn-om-coronavirussen/

I Skoleforvaltningen holder vi os orienteret om situationen og vi følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger, hvor I også kan I finde svar på de mest gængse spørgsmål: https://www.sst.dk/da/Viden/Smitsomme-sygdomme/Smitsomme-sygdomme-A-AA/Coronavirus/Spoergsmaal-og-svar

Vi holder Jer naturligvis opdateret, hvis der kommer særlige forholdsregler, der har relevans for skole og elever.

Med venlig hilsen,
Skoleforvaltningen