MENU
Aula_close Layer 1

Værdier

På Vestbjerg Skole opfatter vi livsduelighed som evnen til at kunne tackle livet godt, konstruktivt og fornuftigt i alle sammenhænge, dels i faglige, dels i personlige og sociale sammenhænge.

Det betyder at:

  • Vestbjerg Skole skal være en lærende skole, hvor børn og voksne har lyst til at være og lære
  • Vestbjerg Skole skal være en skole, hvor alle kan udvikle selvværd, ansvarlighed og livsglæde
  • Vestbjerg Skole skal være en skole præget af fællesskabet og en skole, hvor alle omgås hinanden med gensidig respekt og positive forventninger